1. .
  Yandım yakıldım ben nar-ı aşka
  Andelip oldum ben zar-ı aşka

  Bezm-i elesten mest olup gelir
  Ben bende oldum sevda-yi aşka

  Nice Süleyman geldi cihana
  Ben Süleymanın hünkar-ı aşka

  Zülfün hevası eyledi hayran
  Olmuşum Mansur ben dar-ı aşka

  Mahvetti beni nurdan envarı
  Müstağrak oldum envar-ı aşka

  Seyyit NESiMi terk et bu resmi
  Yandır bu cismi ateş-i aşka *
  1 ... mulayim