1. 1.
    iki adet aynı anlama sahip atasözünün versusudur.
    -1 ... akacakkandamardadurmaz