1. 1.
    mor ve ötesi'nin cambaz $arkısının, sözleri anla$ılamayıp kıçtan atılmı$ versiyonudur.
    1 ... stranger