1. 1.
    buz gibi kaskatı bir kalbe dönecektir. vucutta açılan yaralardan sonra üzerini kapatan nedbe gibi duyarsız ve hissiz hale gelir. çocukluktan itibaren sıcak ve umut dolu kalbiniz hayatın acı tecrübeleri ve yenilen darbelerle sıcaklığını kaybeder ,birşey hissetmemeye başlanır ,hayatın sadece vadeli olduğu umutların ise boş olduğu anlaşılır.
    ... marselo