1. 1.
    Delik, yırtık veya eski bir yere yama koymak, yama koyarak onarmak.
    ... nevilevile