1. 1.
    Kaciklara özel yapılmış, kaçıklar tarafından kullanılması, tüketilmesi için var olan şey. *
    ... baybars