1. 1.
  Yalnızlık, sosyal izolasyonla aynı şey değildir. insanlar yalnız olabilirler ama yalnız gibi hissetmezler. Öte yandan insanlar başkaları tarafından çevrelenebilir, ancak hala yalnız hissedilebilir.
  Bu iki kavram arasındaki ayrım genellikle araştırmacılar tarafından göz ardı edilmekte, bu da insanların yalnızlık duygularını azaltmalarına yardımcı olacak şeyleri anlamayı zorlaştırmaktadır.

  Yalnızlık, kişinin arzulanan sosyal temas seviyeleri ile gerçek sosyal temas düzeyi arasındaki uçurum hakkında öznel bir duygudur. Kişinin ilişkilerinin algılanan kalitesini ifade eder. Yalnızlık asla arzu edilmez ve bu duyguların azaltılması uzun zaman alabilir.

  Sosyal izolasyon, insanların sahip olduğu iletişim sayısının nesnel bir ölçütüdür. ilişkilerin miktarı ve kalitesi ile ilgili değildir. insanlar az sayıda kişiyi seçebilir.
  Sosyal olarak yalıtılmış olduklarında, temas halinde oldukları kişilerin sayısını artırarak bu durum nispeten hızlı bir şekilde üstesinden gelinebilir.

  Yalnızlık ve sosyal izolasyon farklı ama birbiriyle ilişkili kavramlardır. Sosyal izolasyon yalnızlığa yol açabilir ve Her ikisi de aynı zamanda ortaya çıkabilir.
  insanlar yaşamları boyunca farklı düzeylerde sosyal izolasyon ve yalnızlık deneyimleyebilir, bu durumların kendi kişisel koşulları değiştikçe bu durumlara girip çıkabilirler.

  Yalnızlık ve sosyal izolasyon, aynı zamanda, her bireyin yaşamını yitiren sağlık, duyusal ve mobilite bozuklukları gibi, her birinin deneyimleme olasılığını arttırmakla ilişkili birçok faktörü de paylaşmaktadır.
  2 ... bay polar