1. 1.
    tek taraflı bir bakış açısıdır ve müslümanlara öfke kusmakla sonuçlanır. aksi de aynı oranda yanlış.

    bu, ışidvari örgütlerin en çok masum müslümanları tekfir ederek katlettiği, ırzına geçtiği gerçeğini bile bile görmezden gelmektir.
    ... ozgur demirtas in robotu