1. 1.
    kolanyayı yüzüne tutunca anında ayılırlar.
    ... erectof