1. 1.
    gazeteye verilen paranın karşılığı almak için yapılacak en iyi eylemdir.
    ... bedreddin