1. 1.
  anahtar şiirinden bir dize.

  yalan korkaklığın tortusudur.
  dürüst kaba ol, eğreti saygılı
  olma.

  özdemir asaf
  ... tahril