1. 1.
  Enteresan tevrat ayetleridir.

  Yaratılış 32

  Yakup o gece kalktı; iki karısını, iki cariyesini, on bir oğlunu yanına alıp Yabbuk Irmağı’nın sığ yerinden karşıya geçti.

  23 Onları geçirdikten sonra sahip olduğu her şeyi de karşıya geçirdi.
  24 Böylece Yakup arkada yalnız kaldı. Bir adam gün ağarıncaya kadar onunla güreşti.

  25 Yakup’u yenemeyeceğini anlayınca, onun uyluk kemiğinin başına çarptı. Öyle ki, güreşirken Yakup’un uyluk kemiği çıktı.

  26 Adam, “Bırak beni, gün ağarıyor” dedi.
  Yakup, “Beni kutsamadıkça seni bırakmam” diye yanıtladı.

  27 Adam, “Adın ne?” diye sordu.
  “Yakup.”

  28 Adam, “Artık sana Yakup değil, israil denecek” dedi, “Çünkü Tanrı’yla, insanlarla güreşip yendin.”

  29 Yakup, “Lütfen adını söyler misin?” diye sordu.
  Ama adam, “Neden adımı soruyorsun?” dedi. Sonra Yakup’u kutsadı.

  30 Yakup, “Tanrı’yla yüzyüze görüştüm, ama canım bağışlandı” diyerek oraya Peniel adını verdi.

  31 Yakup Peniel’den ayrılırken güneş doğdu. Uyluğundan ötürü aksıyordu. 32 Bu nedenle israilliler bugün bile uyluk kemiğinin üzerindeki siniri yemezler. Çünkü Yakup’un uyluk kemiğinin başındaki sinire çarpılmıştı.

  Hoşea 12.

  3 Yakup ana rahminde kardeşinin topuğunu tuttu,
  Büyüyünce Tanrı’yla güreşti.

  4-5 Melekle güreşip yendi,
  Ağladı, kutsanmak istedi.
  Tanrı’yı Beytel’de buldu,
  RAB, Her Şeye Egemen Tanrı bizimle orada konuştu,
  O RAB diye anılır.
  2 ... yamyam balagonda adami