1. 1.
    birinin bir başkasını herhangi bir nesneyi herhangi bir başka nesne ya da insana yakın hale getirtmek üzere görevlendirmesini sağlamak.
    ... legend of the stranger