1. .
    (bkz: bu kim)

    -ahahhahahaah
    1 ... mürekkep