bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
  1. .
    (bkz: bu kim)

    -ahahhahahaah
    1 ... mürekkep