1. 1.
    bir de bunun ensedeki çekirgeye tokat atma versiyonu vardır ki işbu eylemin köy yerinde, gece saat on'da (10) ve morg diye adlandırılan bir konutta yapıldığı unutulmamalıdır.

    ulan ne günlerdi be.
    -1 ... alpertunna