1. 1.
    Gerek ekonomik, gerek doğa olayları, gerekse savaş anlamında, yakında büyük felaketlerin yaşanacağı gerçeğidir.

    şunu iyi bilin ki 2019, karanlık bulutların dünyayı sardığı bir sene olacak.
    -2 ... aydinoglu ventage