yahudilerin zeki bir millet olması başlığına bugün entry girilmemiş.