1. 1.
    ancak giden bilir. hepsi var amuha goyim esmer mesmer kızıl gagaburun.
    -1 ... erecteo
  2. 2.
    Orta asya halkları, akraba evlilikleri...
    2 ... hopkins