1. 16777214.
  Hayır önce yazıyor, sonra da yazdıklarına inanıyor. işine gelen her fikir, gerçek falan değil he şahsi bir fikir buna göre mutlak gerçek.

  Şahsi fikirler kişiyi bağlar.
  ... gaiptengelenadam
 2. 16777215.
  Yahudilerin akraba evliliği ve soyun anadan geçme gelenegi de babil döneminden gelmektedir. Babiller yahudilerin soyunu kurutmak için erkeklerini sürüyor/ katlediyor, yahudiler buna karşılık soy anneden gelir tezini geliştiriyorlar ve hayatta kalanlar birbirleriyle evleniyor. Zaten yahudilere baktıgımızda ekseriyetle tipsiz insanlardir. Bu gen dizilimi nedeniyle belki de.

  Fakat zeka konusunda katılmıyorum. Evet akraba evlilikleri geri zekalılıga yol açar ve ülkemizden de bu tescillidir. Fakat şurası gerçek ki yahudiler zeki millettir. Demek ki bu adamlar default olarak zeki bir toplum ve akraba evliliği sonucu olanlar bile zeka yönden bir noksanlık göstermiyorlar.
  ... gaspirali