1. 1.
  yahudi şofar borusu ve tokea

  Şofar (שׁופר): Musevilik'de Roşaşana ve Yom Kipur bayramlarında çalınan koç veya keçi boynuzundan yapılmış bir boru.

  Tokea adı verilen ve bu iş için özel eğitim almış kişiler tarafından şofara özel bir nota ile çalınır.

  Sesleri ve notasyonu

  Tekia: Tanrısal çağrı ve korumayı betimleyen uzun ve kesintisiz bir "Tuuuuuuuu" sesi.
  Şevarim: Tanrısal gücün karşısındaki çaresizliği betimleyen ağlamayı andıran üç kesik "Vuah vuah vuah" sesi.
  Terua: Tanrısal birlikteliği betimleyen dokuz kısa ses. "tu tu tu tu tu tu tu tu tu"

  Bu sesler Şofar'ın ana notaları olup T (ת), Ş(שׁ), R(ר) harfleriyle gösterilirler.

  Standart bir şofar çalımında sırayla,

  Tekia-Şevarim-Terua-Tekia (תשׁר”ת) TAŞRAT
  Tekia-Şevarim-Tekia (תשׁ”ת) TAŞAT
  Tekia-Terua-Tekia (תר”ת) TARAT

  düzeninde çalınır.

  Biçimi

  Kesinlikle koç, keçi ve antilop boynuzundan yapılmalıdır. Büyükbaş hayvan boynuzu kullanılmaz.
  Roşaşana'nın ikinci gününde çalınacak olan Şofar, Şabat'a gelirse çalınmaz.
  Hiçbir zaman boyanmaz, ancak ağıza alınacak yeri haricindeki kısım kakmacılık şeklinde süslenebilir.
  Üzerinde hiçbir delik olmaması gerekir.

  Önemi

  Her Musevi senede en az bir kere Yom Kipur bayramında Şofar'ın sesini dinlemeli ve orucunu bu sesi duyduktan sonra açmalıdır.
  -2 ... nevilevile