1. 1.
    başta israil olmak üzere bütün yabancı ülkelerin ürünleri yasaklanmalıdır. ithal ettiğimiz yabancı ürünleri yerli sermayenin belin bükmekte dolayıısylada ekonomik olarak bir buhrana sebeb olmktadır. kaldıki israil, amerika, ingiltere gibi ülkelerin ürünlerini kullanmak kendi mezarımızı kazmaktan farksızdır. çin patentli malların kullanımına gelince; doğu türkistan da yapılan katliamlar göz önüne alınmalı esir 50 milyona yakın soydaşımız özgürlüğüne kavuşna kadar değil çin den mal almak bütün politik ilişkilerimiz keslimelidir. özetle yerli sermayeyi güçlendirmek adına yapılması elzem ve gerekli olan uygulamadır.
    1 ... entut