1. 1.
    Bir zahmet yapılması gerekendir. Objektif-nesnel'se eğer, obje-nesne'dir. Subjektif-öznelse, ingilizcedeki Subject, ispanyolcadaki Subjecto Öznedir. Alfabe dediğin zaman onun yunan alfabesinden geldiğini tahmin etmen lazım (alfa-beta) müfettiş ile teftişin ilişkisini kurarak arapçadaki mü ekinin o işi yapan anlamını kattığını çıkarman lazım vesaire. Düşünmeyi güçlendirir, bu bir jimnastik aslında.
    ... expected1