1. 1.
  "gözleri aynı, saçları belki biraz uzun.
  o hala sevilir mi?
  yüzleri yorgun, hiçleri bulmuş.
  kendini bilebilir mi?
  desem aynı, gitsem gelirdi.
  ama o, özlediğim değil ki.

  aklım uzardı aklına, saçım düşerdi.
  belki bir rüya daha fazla, daha fazlası değil.
  bütünlüğün böyle yarım.
  seni sevmek böyle dargın bırakırdı.

  şimdi belki,
  ya sonram beni affeder mi?"

  https://youtu.be/gRIqFc9MkBI
  1 ... mak mek mok