1. 1.
    Bir zamanlar saddam sevicilerinin bağırdığı sloganımsı.
    -1 ... counterintuitive