1. 1.
    (bkz: entry ve nick uyumu)
    4 ... lagavulinvebazlama