1. 1.
    yaşayı yapıp yaşayı satan kimselere yaşayıcı denir.
    1 ... ibrahimerkel