1. 1.
    insanın nefes almayı, yutkunmayı, unutacak kadar alzheimer olması ne kadar acı bir durumdur.
    1 ... mikr00rganizma