1. 1.
    kömen şiirinden iki mısra (bkz: kömen)
    -1 ... eneziker