1. 1.
    ara ara kendini öyle gözüktürmeye çalışan, aslında olmayan gerçek. yaşam soğuk ve sıkıcıdır. insanlar tutarsız ve zayıf varlıklardır. en güçlü birliktelikler ve anlamlar da büyük savaşlar ve buhranlar sayesinde doğar. tyler durden'in dediğii gibi tarihin ortanca çocuklarıyız. amaçsız yitik organizmalarız.
    1 ... symphonies