1. 1.
    fındık ocağının dibine patır patır sıçmakla sonuçlanan eylemdir.
    ... kara han