1. 1.
    Ava giderken avlanmak, okyanusu geçip derede boğulmak, yağmurdan kaçarken doluya yakalanmaktır.

    Elem verici bir hadise.
    ... siyah alfabe