1. 1.
    Bir kuran gerçeğidir.
    yağmurun gökten belli bir ölçüye göre inmesi
    3 -1 ... aydinoglu ventage