1. 1.
    siyasal islamcı mal kitlenin sandığı şeydir.
    ... erectov