1. 1.
    olasi şimşeklere karşı koyma ameliyesidir.
    1 ... erectof