1. 1.
    bir yeryüzü sorunsalidir.

    boş geçmeyelim entry girelim.
    ... erectof