1. 1.
    yağmurun güzelliğine şarkı yazmış kuştur. eserini okur.. dinletir.

    yağmur yağarken öten kuş
    4 ... this