1. 1.
    birbirine eşdeğer olan kavramlardır. * *
    ... ataturkcu 20