1. 1.
    doğrudur. adam gibi adamdır.
    ... tilki