1. 1.
    uzayda alt üst kavramı yoktur. o yer çekiminin etkisiyle ve bulunduğumuz konum itibariyle uydurduğumuz bir kavram.
    ... takiaceae