1. 1.
    Kusura bakmayın ama haketmiştir. Hiç ağlamasın. Evet.
    ... zadko