1. 1.
    bazı yılan türlerinin kış uykusu o kadar ağırdır ki herhangi bir dış uyarana tepki vermezler. yani yılanı kırbaç gibi kullanmak için evliya olmaya gerek yok uygun zamanı beklemek yeterlidir.
    2 ... eddie gluskin