1. ?.
  friedrich dürrenmatt ' ın yazdığı adından bahsedilmeyen bir devletin içindeki amansız iktidar mücadelesini anlatan öykü kitabıdır ...
  ... mavi haziran
 2. 0.
  orjinali the heart of the matter olan graham greene kitabı.

  --spoiler--
  1973 yılında Nobel Ödülü'ne aday gösterilen çağdaş ingiliz yazarı Graham Greene'in başyapıtı sayılmaktadır.
  Romanın başkişisi, Polis Binbaşı Scobie, ikinci Dünya Savaşı yıllarında ingiltere'nin bir Batı Afrika sömürgesinde
  görevlidir. Dindar, dürüst bir insandır. Fakat kişisel yaşantıları ve tanık olduğu insan acıları, onu çözümsüz sorunlarla
  karşı karşıya getirir ve bir yıkılışa doğru sürükler.
  "Scobie, kendi yarattığını sevecek kadar insanca duyguları olan bir Tanrı'ya inanabilirdi ancak." Romanın kahramanına
  ilişkin bu sözler, bir yazar olarak olumlu değerleri arayışta katolikliği benimsemiş olan Graham Greene'in sancısını da
  özetlemektedir...
  Büyük, sarsıcı bir kitap. Yaşam üstüne derin ve ince gözlemleri, geniş bilgisi olan insancıl, çağdaş bir yazarın yapıtı.
  Humor, şiir, akıcılık ve yoğunluğun, büyük klasiklere özgü ustalıkla birleştirildiği bir roman.
  --spoiler--
  ... inanna salome