1. 1.
    yüzde kaç kazanıyorsun da yüzde yetmiş indiriyorsun dedirtir.
    1 ... seruven44