1. 1.
    Bir Erbakan vaadi. Tabii ki yine en uçuk olan türden. Ecevit, bu vaadin uçukluğunu bizzat yüzüne söyleyince aldığı cevap: "Efendim, böyle şeyler siyasette temenni manasında söylenir" olmuştur.
    ... jim peterik