1. 1.
    YÜZÜNE BAKTIĞINIZDA SURATINDAKi iFADEDEN HÜZÜNDEN BUNUN iÇiNDE KÖTÜLÜK YOKTUR DENEN KiŞiLERDiR...

    (bkz: ALVARO NEGREDO)
    ... hayis zayeb