1. 1.
    güzelliği karmakarışıklığında bir kitaptır. boris vian tarafından yazılmış ve ilk kez 1953'te yayınlanmıştır.

    Bir psikolog, yoldan geçerken duyduğu sese kulak verir ve bir evde bir doğumun gerçekleşmesine yardımcı olur. Doğumu yapan kadın, üçüzlerin zor doğumuyla duygusal bir değişim yaşamaya başlar; kocasından nefret eder, yanına yaklaştırmaz ve sonunda kocasının evden, hatta köyden gitmesine neden olur. Aynı zorluk, kadını çocuklarına aşırı bağlamıştır. Psikolog, işini yapma fırsatı bulamaz; ironik bir biçimde, herkes “psikanaliz yapma”yı “cinsel ilişki”yle ilişkilendirdiği için ya reddeder ya da bir ikisi onunla ilişki kurar! Daha doğrusu, onlar “ilişki teklifi” gibi anlar da psikolog da geri çevirmez.
    1 ... noxeca