1. 1.
    ağlamaktan veya soğuktan nefesi tutulmak.
    ... nevilevile