1. 1.
    türkçede kız ile erkek ırklarının versusu anlamına gelir.
    ... akacakkandamardadurmaz
  2. 2.
    birbirlerini tamamlıyorlar.
    ... ibni maymun