1. 1.
    düşmenin nasil bir his olduğunu gösteren hede hödö.
    2 ... erectof