1. 1.
    ayakkabidir. cuppeli ahmet çok iyi bilir.
    ... erectof